Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia

BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku,
ul. Ks. J. Popiełuszki 1

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2470).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694).

Pełna treść ogłoszenia w linku poniżej:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kraśnik z dn. 11.01.2021 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2021 roku.

Szczegółowych informacji udziela Referat Edukacji:
tel. 81 458 19 27; 81 458 19 14.


Koncert kolęd

4 stycznia 2021 roku w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku odbyło się nagranie koncertu kolęd „Muzyka dla Betlejem” w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły.

Nagranie zostało zrealizowane przez Telewizję Kraśnik przy współudziale Centrum Kultury i Promocji oraz wsparciu Pana Burmistrza Wojciecha Wilka.

0

Koncert zorganizowała Pani Edyta Zielińska - nauczyciel fortepianu Szkoły Muzycznej.

Serdeczne podziękowania oraz Najlepsze Życzenia w Nowym 2021 roku!

Dyrektor oraz Społeczność Szkoły Muzycznej I Stopnia
im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku


Dźwięki Wolności

Koncert dla Szkoły Muzycznej im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku:

0

Koncert finałowy dla 9 szkół w CSK w Lublinie

0

Aktualności

itm1#56

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia

11.01.2021, 16:36:52

BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku.

Więcej

itm1#55

Informacja - NAUKA ZDALNA

10.11.2020, 07:44:46

Nauka zdalna przedłużona do 29 listopada 2020 r.

itm1#54

Informacja - NAUKA ZDALNA

24.10.2020, 10:39:27

W związku z ogłoszeniem i wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

Więcej