Zapisy do szkoły

Dla rodziców

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 informujemy, szkoła z dniem 25 marca 2020 r. przechodzi na nauczanie zdalne.

Zajęcia indywidualne odbywają się po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem i wspólnym ustaleniu formy ich realizacji.

Zajęcia grupowe odbywają się poprzez przesyłanie materiałów na stronę internetową szkoły (zakładka: DLA UCZNIÓW) i specjalnie stworzone internetowe grupy komunikacyjne.

W najbliższym czasie nasza szkoła przygotuje internetowy konkurs dla Szkół Muzycznych I stopnia o charakterze międzyszkolnego konkursu instrumentalnego. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: muzyka kompozytorów polskich, muzyka kompozytorów innych narodowości.

Szczegóły i regulamin konkursu zostanie zamieszczony wkrótce.

Wpis nr 4 (4 z 5) Więcej wpisów | | | Pierwszy

KONTO RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. W KRAŚNIKU

13.01.2020, 10:33:30

Konto Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. w Kraśniku
29 1240 2395 1111 0010 8657 0784