Zapisy do szkoły

Dla rodziców

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 informujemy, szkoła z dniem 25 marca 2020 r. przechodzi na nauczanie zdalne.

Zajęcia indywidualne odbywają się po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem i wspólnym ustaleniu formy ich realizacji.

Zajęcia grupowe odbywają się poprzez przesyłanie materiałów na stronę internetową szkoły (zakładka: DLA UCZNIÓW) i specjalnie stworzone internetowe grupy komunikacyjne.

W najbliższym czasie nasza szkoła przygotuje internetowy konkurs dla Szkół Muzycznych I stopnia o charakterze międzyszkolnego konkursu instrumentalnego. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: muzyka kompozytorów polskich, muzyka kompozytorów innych narodowości.

Szczegóły i regulamin konkursu zostanie zamieszczony wkrótce.

Wpis nr 5 (5 z 5) Więcej wpisów | | Pierwszy

Informacja dla rodziców

20.05.2020, 12:49:43

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872) zajęcia w naszej szkole do końca roku odbywać się będą zdalnie.
Egzaminy z instrumentu głównego zostają odwołane, a ocenę wystawi nauczyciel prowadzący.