Ogłoszenia

Wpis nr 3 (3 z 5) « Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy »

Opłata za Radę Rodziców

26.09.2022, 10:56:01

UWAGA!

W roku szkolnym 2022/2023 opłata za Radę Rodziców
została ustalona na kwotę

70 zł na rok

PŁATNE na rachunek bankowy Rady Rodziców
przy Szkole Muzycznej I Stopnia w Kraśniku

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko ucznia oraz klasa
Nr konta: 29 1240 2395 1111 0010 8657 0784