Rekrutacja

1. Nauka w Szkole Muzycznej I St. im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku jest bezpłatna.

2. Wniosek o przyjęcie do Szkoły wraz z kompletem dokumentów można pobierać i składać w Sekretariacie Szkoły. Dokumenty można również pobrać ze strony internetowej Szkoły w zakładce REKRUTACJA Dokumenty do pobrania

  1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły
  2. Deklaracja uczestnictwa w bezpłatnych lekcjach przygotowawczych
  3. Zaświadczenie lekarskie
  4. Oświadczenie RODO

3. Przesłuchania sprawdzające predyspozycje muzyczne kandydatów odbędą się w następujących dniach:

4. Bezpłatne lekcje przygotowawcze dla kandydatów odbędą się: 23 kwietnia (sobota) i 7 maja (sobota) w godzinach 10:00 – 12:00. Zgłoszenia prosimy składać do sekretariatu Szkoły (formularz znajduje się w Sekretariacie oraz na naszej stronie internetowej) Dokumenty do pobrania

5. W ramach nauki w Szkole Muzycznej uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia:

6. Szkoła Muzyczna prowadzi kształcenie w dwóch cyklach:

7. Zajęcia w Szkole odbywają się 2-3 razy w tygodniu

8. Kandydat ma do wyboru następujące instrumenty:

Wiolączelistka Wiolączelistka Wiolączelistka

9. Na przesłuchanie kandydat przygotowuje jedną piosenkę w języku polskim/rodzimym.

10. Przyjęcia na dany instrument zależne są od limitów miejsc na poszczególne instrumenty. Kandydat, który pozytywnie przejdzie przesłuchania muzyczne, w przypadku braku miejsc jest przyjmowany na drugi, wskazany przez niego instrument.

11. Szkoła zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z kandydatami i ich rodzicami/opiekunami w trakcie procesu rekrutacyjnego w celach organizacyjnych.


Instrumenty smyczkowe

Skrzypce - liczba miejsc: 25

Altówka - liczba miejsc: 10

Wiolonczela - liczba miejsc: 10

Kontrabas - liczba miejsc: 8

Informacje

Kontrabasiści pełnią dodatkowo funkcję gitarzysty basowego w zespołach i big bandach (ten sam układ strun)

Przedstawiciele:


Instrumenty dęte

Flet - liczba miejsc: 10

Obój - liczba miejsc: 10

Klarnet - liczba miejsc: 10

Saksofon - liczba miejsc: 10

Trąbka - liczba miejsc: 10

Puzon - liczba miejsc: 8

Informacje

Przedstawiciele:


Instrumenty klawiszowe, guzikowe, strunowe

Akordeon - liczba miejsc: 10

Gitara - liczba miejsc: 15

Fortepian - liczba miejsc: 22

Informacje

Przedstawiciele:


Instrumenty perkusyjne

Perkusja - liczba miejsc: 12

Informacje

Przedstawiciele: