Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły. Można je pobierać w sekretariacie bądź ze strony internetowej szkoły w zakładce Dokumenty do pobrania. Podania należy składać jak najszybciej.

Przesłuchania wstępne o przydatności kandydatów do szkoły muzycznej ogłoszone będą w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy! Nauka w szkole jest bezpłatna.


Nasza oferta:

Wiek kandydatów:


Informacja dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku na rok 2020/2021:

 1. 1. Dzieci w wieku od 7 - 10 lat przyjmowane są do cyklu, gdzie nauka trwa 6 lat a kandydaci starsi, do 16 roku życia uczą się w szkole w cyklu 4 letnim.
 2. Kandydat ma do wyboru instrumenty:
  • skrzypce
  • altówkę
  • wiolonczelę
  • gitarę
  • fortepian
  • akordeon
  • perkusję
  • flet
  • obój
  • saksofon
  • W przyszłym roku planujemy naukę gry na: trąbce, puzonie, klarnecie, kontrabasie.

 3. Badanie predyspozycji odbywa się w dwóch etapach:
  • badanie zdolności muzycznych ogólnym testem słuchowo-rytmicznym,
  • sprawdzenie predyspozycji do gry na danym instrumencie (u nauczycieli danych specjalności).
 4. Na przesłuchanie kandydat przygotowuje piosenkę.
 5. Na wniosek rodzica kandydat, który nie ukończył 7 roku życia może ubiegać się o przyjęcie do klasy I cyklu sześcioletniego pod warunkiem dostarczenia informacji z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia dodatkowej nauki w szkole muzycznej.
 6. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli badanie dostarczają zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki na wybranym instrumencie (druk można pobrać na stronie internetowej szkoły bądź w sekretariacie).
 7. Rodzice chętnych na fortepian zobowiązują się do zapewnienia dzieciom możliwości ćwiczenia w domu na instrumencie akustycznym (pianino). Keyboard nie jest instrumentem akustycznym.
 8. Przyjęcia do szkoły na dany instrument uzależnione jest od miejsc. Są instrumenty bardziej lub mniej oblegane. Kandydat, który pozytywnie przejdzie test zdolności muzycznych, a z braku miejsc na dany instrument mógłby nie być przyjęty, może wybrać inny instrument, na który są miejsca i do którego wykaże predyspozycje.
 9. Z powyższych powodów szkoła zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z kandydatami (ich rodzicami) w trakcie procesu rekrutacyjnego.