Szkoła

Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku rozpoczęła swoją działalność 1 września 2005 r. Jest bezpłatną, publiczną i jedyną tego typu placówką w naszym mieście. Mieści się w jednym ze skrzydeł budynku Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku Fabrycznym.

Szkoła umuzykalnia, rozwija zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole II stopnia.

W szkole prowadzona są zajęcia indywidualne na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, fortepianie, akordeonie, perkusji, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie i trąbce.

Zajęcia grupowe to: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra, BIG - BAND. Rytmika to kluczowe zajęcia rozwijające ogólne umiejętności psychomotoryczne dziecka. Wprowadzają one holistycznie w świat muzyki i praw którymi się rządzi.

Duża sala koncertowa (350 miejsc) o bardzo dobrej akustyce sprzyja organizowaniu wielu koncertów z udziałem uczniów oraz zaproszonych muzyków. Patriotyczne święta, rocznice oraz dni o szczególnym charakterze uświetniane są uroczystymi akademiami, które przygotowywane są przez uczniów.

Ze względu na wiek nauka odbywa się w dwóch cyklach:

Kadra szkoły to wykwalifikowani pedagodzy, absolwenci Akademii Muzycznych i Uniwersytetów Muzycznych zapewniający uczniom wysoki poziom nauczania. Szkoła posiada bardzo dobre warunki do nauki. Kolorowo i ergonomicznie urządzone pomieszczenia stwarzają kameralny, niemal domowy klimat pracy.

Po ukończeniu szkoły zapewniamy kontynuację nauki w Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie "MUZYK" prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych. Więcej informacji w zakładce Stowarzyszenie.

Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku