Dla rodziców

0

Szanowny Rodzicu!

Czy chcesz, aby Twoje dziecko było mądre, twórcze i gotowe odnieść SUKCES?

Zapraszamy

do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku – profesjonalnej placówki edukacji muzycznej.

Co daje nauka w szkole muzycznej?

Wpis nr 9 (8 z 9) « Więcej wpisów | | | Pierwszy »

Opłata na radę rodziców

26.09.2022, 08:19:21

PŁATNE na rachunek bankowy Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej I Stopnia w Kraśniku.
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko ucznia oraz klasa
Nr konta: 29 1240 2395 1111 0010 8657 0784