Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online.

Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie:
www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea

SPPP CEA - informacja ogólna

SPPP CEA - plakat informacyjny ogólny

SPPP CEA - informacja dla uczniów

SPPP CEA - plakat informacyjny dla uczniów