Rekrutacja

Lekcje przygotowawcze, 21.04.2023

Dni Otwarte, 15.04.2023


Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja


Dlaczego warto aby dziecko grało


Informacje dla kandydatów
do Szkoły Muzycznej I Stopnia
im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku

Szkoła muzyczna jest miejscem, w którym uzdolnione muzycznie dzieci mają możliwość uczenia się gry na instrumencie. Przed podjęciem nauki wiedzieć jednak należy, że uczniowie obowiązkowo uczęszczają w toku nauki na różnorodne zajęcia, których celem jest wszechstronny rozwój ich zdolności i umiejętności oraz poznanie dostępnego dla danego wieku pełnego spektrum wiedzy muzycznej.

Zgodnie z podstawą programową ustaloną przez instancje nadrzędne wszystkich uczniów w szkole muzycznej obowiązują:

Lekcje instrumentu z nauczycielami są przede wszystkim sprawdzianem osiągniętych przez ucznia w domu rezultatów oraz przekazaniem niezbędnej wiedzy do osiągnięcia zamierzonych celów. Zajęcia te dają możliwość przekazywania nie tylko umiejętności, ale i pasji wykonywania utworów.

Pod okiem doświadczonych nauczycieli nasi uczniowie w czasie trwania lekcji gry na instrumencie pracują nad ćwiczeniami, w miarę rozwoju umiejętności ucznia, nad utworami z różnych epok. Podkreślić należy, że aby robić wymagane programem postępy, uczniowie muszą bezwzględnie ćwiczyć samodzielnie i systematycznie w domu. W związku z tym potrzebą każdego ucznia jest posiadanie instrumentu. Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu na czas nauki (poza pianinem i perkusją) z magazynu szkolnego. Ilość instrumentów do wypożyczenia jest jednak ograniczona.

Specyfika szkolnictwa muzycznego powoduje, że przywilejem, ale i obowiązkiem ucznia są niezbędne dla artystycznego rozwoju występy. Do takich należą coroczne egzaminy, będące podstawą promocji do następnej klasy oraz wszelakie koncerty, przesłuchania i konkursy organizowane zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, kiedy to należy zaprezentować się godnie zarówno pod względem umiejętności jak i obycia scenicznego w pełnym stroju wizytowym.