Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023:

Prezydium

  • Przewodnicząca: Anna Wójcicka
  • Zastępca przewodniczącej: Małgorzata Kawa
  • Skarbnik: Emilia Sarna

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący: Tomasz Czelej