Program wychowawczy

Wychowujemy poprzez kontakt z muzyką:

Osiąganie celów:

Jesteśmy kuźnią talentów obejmujemy edukacją muzyczną uzdolnione dzieci i młodzież powiatu kraśnickiego.


Nasze Wartości:

Wychowujemy do świadomego patriotyzmu:

Kultury osobistej:

Kluczem do wszystkich działań wychowawczych jest MUZYKA!